Landherstel van Smurfit Kappa, Colombia

Een toonaangevende producent van kartonnen verpakkingen Smurfit Kappa gebruikt 68.000 hectare bosplantages voor de papierproductie. De monocultuur van Smurfit Kappa en het gebruik van landbouwchemicaliën hebben grote schade aan het milieu aangericht; de inheemse bossen verdwijnen, evenals het water van de beken. Sinds 2021 strijden lokale activisten om een deel van hun land terug te winnen. Maar hun verzet stuit regelmatig op gewelddadige repressie, zoals Human Rights
Watch heeft gedocumenteerd in een onderzoek naar mensenrechtenverdedigers die in het land zijn vermoord.

Asociación Campesina is een lokale vrijwilligersorganisatie van activisten die werken aan de bescherming van hun land. In navolging van de laatste ontwikkelingen met Smurfit Kappa richten zij zich op het terugwinnen van het land en het monitoren van mensenrechtenschendingen door de beveiligers.

Na verschillende pogingen om met het bedrijf en de gemeente te onderhandelen via bijeenkomsten, petities en demonstraties, heeft de groep besloten de bedrijfsplantage te ontwrichten door een stukje pijnboom en eucaluyptus te kappen en daar een kamp op te zetten op het teruggewonnen land om het te beschermen tegen verdere expansie. Deze ontwrichtende actie heeft tot doel meer internationale aandacht te trekken, aangezien tot nu toe VN- en mensenrechtenorganisaties het geweld tegen activisten aanpakken. Het kamp zal worden uitgevoerd met een groep van 100 mensen die op de plantage zullen blijven totdat aan hun eisen op het gebied van landbescherming is voldaan.

Website: Asociación Campesina

Schenking: € 1.500

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *