Werkwijze

Aanvragen voor ondersteuning van projecten kunnen worden ingediend door de vragenlijst in te vullen en op te sturen. Op basis hiervan wordt een eerste selectie gemaakt.
Zo nodig neemt Voeten in de Aarde contact op voor nadere informatie. Aanvragen die op een andere manier worden ingediend, nemen wij niet in behandeling.

Wijze van ondersteuning

Iedere vorm van ondersteuning wordt in overweging genomen. Daarbij kan gedacht worden aan giften, garanties of leningen. Kijk bij projecten voor een indicatie van de hoogte van een eventuele bijdrage.

Algemeen

Er is een uitgesproken voorkeur voor projecten waarbij duidelijk sprake is van eigen initiatief en inbreng van de doelgroep.
Aanvragen voor projecten op humanistische grondslag verdienen de voorkeur boven projecten vanuit een specifiek geloof of gericht op mensen met een specifieke geloofsovertuiging.
Gezien de omvang van het fonds steunen wij in de praktijk zelden projecten waarvan de totale omvang groter is dan 50.000 euro.

Klik hier voor voorbeelden van gehonoreerde en afgewezen aanvragen.

ANBI

De stichting bezit een ANBIverklaring.