Aanvragen

Vragenlijst

Voor het indienen van een aanvraag onderstaande vragen in een email kort en bondig in het Nederlands beantwoorden.

 • Wat is het algemene doel van de organisatie?
 • Wat is de werkwijze van de organisatie?
 • Om welke concrete activiteit gaat het nu?
 • Wie zijn daarbij betrokken?
 • Wat is het te verwachten resultaat op korte termijn?
 • Hoe is het onderhoud en/of de exploitatie op langere termijn geregeld?
 • Wat is het verwachte resultaat op langere termijn?
 • Hoe heeft de organisatie dit verwachte resultaat bepaald?
 • Hoe ziet de begroting eruit?
 • Aan wie wordt een financiĆ«le bijdrage gevraagd?
 • Wat voor soort bijdrage wordt gevraagd? (lening, gift, garantie)
 • Hoe groot is de bijdrage die gevraagd wordt?
 • Bij wie kan om referenties gevraagd worden? (vermelding contactpersoon en telefoonnummer)
 • Hoe heeft u ons gevonden?
 • Overige belangrijke feiten:

Aanvragen bestaande uit meer dan 1000 woorden en bijlagen zoals statuten worden NIET gewaardeerd.

Aanvragen per e-mail naar:
info@voetenindeaarde.nl

De eerst volgende sluitingsdatum voor nieuwe aanvragen is:
19 augustus 2024