Stop de landroof – Brazilië

Geplaatst op

In Maranhão, de noordelijke deelstaat van Brazilië, is bijna de helft van het bebouwbare land en bos gekapt en ontbost om ruimte te maken voor sojabonenvelden, maïs en veeteelt. Landbouwbedrijven gebruiken een agressieve lobby om de overheid en de bevolking te overtuigen van de absolute noodzaak van MEER en MEER productie, maar de realiteit van degenen die op het platteland wonen is heel anders. En hun agressieve aanpak blijft niet beperkt tot reclames en
lobbywerk, terwijl ze proberen traditionele gemeenschappen te elimineren en hen te dwingen gebieden te verlaten om ruimte te maken voor de uitbreiding van de monocultuur van sojabonen en maïs.

Gemeenschappen in het veld worden dagelijks geconfronteerd met verschillende vormen van geweld: intimidatie, bedreigingen en dwang voor de verkoop van land, gifvervuiling (herbicide) die door vliegtuigen wordt gespoten of door landbouwmachines wordt gedumpt, illegale ontbossing, uitroeiing van bronnen, vervuiling van water en andere voedselbronnen, en vele andere vormen van agressie en mensenrechtenschendingen.

Carajás Forum wil beleid formuleren en promoten om een verdere ongecontroleerde uitbreiding van de landbouwindustrie over traditionele gebieden met biodiversiteit, die een groot deel van het Maranhão-territorium uitmaken, te stoppen. Dit zal gebeuren op wetgevend niveau, maar ook door het land dat eigendom is van de bevolking fysiek af te schermen om hen te beschermen tegen agressieve daden van de landbouwbedrijven.

Website: Carajás Forum

Schenking: € 800

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *