Doelstelling

Wat

Voeten in de Aarde wil de wereld veranderen door het (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:
• rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht;
• behoud en verbetering van het milieu;
• naleving van mensenrechten;
• respectvol omgaan van mensen met elkaar en hun omgeving

Waarvoor

Voeten in de Aarde heeft een voorkeur voor:
• kleinschalige, originele, inspirerende en op korte termijn uitvoerbare activiteiten;
• directe contacten en korte lijnen met betrokkenen ter plaatse;
• initiatieven gericht op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van de betrokkenen.