ANBI

(nood)Zakelijkheden

De overheid stelt terecht een aantal voorwaarden aan instellingen met een ANBI verklaring.

Actueel beleidsplan

De stichting Voeten in de Aarde heeft geen actueel beleidsplan. Zij handelt naar de geest van de doelstelling en bepaalt jaarlijks welke organisaties een schenking ontvangen.

Inhoudelijk en financieel verslag

Het bestuur maakt uit de vele binnengekomen aanvragen een selectie van aanvragen die het best aansluiten bij de doelstelling van de stichting en bepaalt vervolgens de hoogte van de schenking.
Van de inhoudelijke selectieprocedure wordt geen verslag gemaakt.
Er worden door de stichting geen andere activiteiten georganiseerd of projecten bezocht.
Voor zover er een inhoudelijke verantwoording bestaat, verwijzen wij naar het laatste financiële jaarverslag.

Bestuur

Giel van Dam, voorzitter
Trix Reijn, secretaris
Jean Pierre Zijdenbos, penningmeester
René Kieft, lid
Karen Folkertsma, lid

Beloningsbeleid

Geen van deze bestuursleden ontvangt een vergoeding in welke vorm dan ook. Dit valt ook te controleren in het financiële jaarverslag.

Algemeen

Stichting Voeten in de Aarde
Weerdsingel oz 28, 3514 AB Utrecht
Telefonisch niet bereikbaar
info@voetenindeaarde.nl
Inschrijving Handelsregister 30145827
Fiscaalnummer (RSIN) 8143.20.284