Zeep in ruil voor plastic afval, Cambodia

Geplaatst op

Cambodja behoort tot één van de armste landen in de wereld en kampt met een enorme hoeveelheid (plastic) vervuiling. Chikara Cambodia (CC) is een stichting voor kleinschalige projecten, met een innovatief concept en een grote concrete impact op het milieu.
Het doel van het project is het vergroten van gezondere en schonere leefomgevingen in de armere community ’s van Cambodja. Ons motto hierbij is; ‘Educate for a Cleaner World’. CC werkt aan een schoon en plasticvrij Lolei (dit is in 2022 ons projectgebied met meer dan 10.000 inwoners).
Onder de lokale bevolking in de armere gebieden is er weinig bewustwording over het milieu èn de kansarme jongeren uit deze gebieden hebben weinig of geen mogelijkheden op een vervolgopleiding. In ons project combineren we dit. We selecteren talentvolle, kansarme jongeren en leiden hen op tot ‘milieuleiders’ van Cambodja, zij zijn de belangrijkste ‘spelers’ van het project.
We werken toe naar een zelfwerkzaam en zelfredzaam project, die op termijn financieel onafhankelijk is. ’Voor, door, met en vàn de kansarme jongeren, in nauwe samenwerking met de lokale ngo’s van Cambodja’

Nu in 2022 geven ze vanaf januari ’22 twee keer per maand workshops op diverse scholen in Lolei en gebruiken hierbij het concept; ‘Soap in return for plastic waste’. Concreet betekent dit dat de kinderen van deze scholen afvalplastic uit hun leefomgeving verzamelen en meenemen naar school. Onze ‘milieuleiders’ geven hun hiervoor een gratis zeepjes en leren de kinderen over hygiëne en een schoner milieu. Het plasticafval wordt naar afvalplaatsen gebracht en een deel ervan wordt gerecycled in leermaterialen voor deze schooltjes. De zeepjes maken de jongeren zelf in de CC fabriek.

Website: Chikara Cambodia

Schenking: € 1.500

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *