Projecten

Voorbeelden van gehonoreerde projecten

Het opleiden van Cliniclowns in Roemenië;
Een ervaren Nederlandse Cliniclown leidt Roemenen op om aldaar in ziekenhuizen op te kunnen treden. Bijdrage éémalig €1.800,= en €1.360,= gedurende drie jaar.

Het opzetten van een straatkinderrestaurant en een sportcomplex voor straatkinderen in Peru. Straatkinderen worden opgevangen en krijgen de mogelijkheid om aan de neergaande spiraal te ontsnappen. Bijdrage €1.630,=.

Het opzetten van een agrarisch project bij een kindertehuis in Suriclass.
De kinderen leren voor hun toekomst van het project en er kan deels in de voedselbehoefte van het tehuis worden voorzien. Bijdrage €1.722,=.

Het organiseren van workshops om landbouwgereedschap te maken.
In arme gebieden in Argentinië krijgen werklozen hulp bij het vervaardigen van werktuigen om zelf gewassen te kunnen verbouwen. Bijdrage €2.500,=

Het organiseren van een natuurproject voor schoolkinderen uit een kansarme buurt in Rotterdam. Een onderwijzer van een basisschool wil als afsluiting van zijn project een dag op pad met z’n klas, de school heeft hiervoor geen middelen. Bijdrage €288,=

Het aanleggen van waterleiding in een Nepalees dorp.
In een bergdorp moet het water te voet van ver worden gehaald, in samenwerking met de plaatselijke bevolking wordt een waterleiding aangelegd. Tevens worden voorzieningen voor onderhoud getroffen. Bijdrage €3.140,=. Meer informatie

Het opzetten van een orthopedische werkplaats in Somalië.
In een door landmijnen geteisterd gebied wil de bevolking zelf protheses gaan produceren voor getroffen inwoners. Bijdrage €1.815,=.

Aanplant van suikerpalmen op het eiland Kalimantan in Indonesië.
Door de aanplant worden ter plekke zowel de arme boeren als het behoud van het oerwoud met de orang-oetan gesteund. Bijdrage €1.815,=.

Het organiseren van een kookcursus voor asielzoekers.
De cursus is bedoeld voor een mix van alleenstaande minderjarige asielzoekers en Nederlandse jongeren. Bijdrage €574,=.

Voorbeelden van afgewezen aanvragen

Een Buurtwerk Stichting vraagt een bijdrage voor het organiseren van een buurtfeest.

Een Faculteitsvereniging Bedrijfskunde vraagt een bijdrage voor het organiseren van een conferentie.

Een recent afgestudeerde gezondheidspsychologe vraagt een bijdrage om aan een vrijwilligersproject in Indonesië deel te kunnen nemen.

Een buurtcentrum vraagt een bijdrage voor de inrichtingskosten.

Aanvraag voor een bijdrage aan een Christelijk opvangcentrum voor verslaafde jongeren in de Oekraïne.

N.B.
Aanvragen voor ondersteuning van individuele studenten ivm buitenlandse stage / deelname aan conferentie /co-schap etc. worden nooit gehonoreerd.