Stiechting Voeten in de Aarde
doelstelling Voeten in de Aarde werkwijze Voeten in de Aarde projecten Voeten in de Aarde aanvragen Voeten in de Aarde links Voeten in de Aarde
adres Voeten in de Aarde
thuispagina Voeten in de Aarde

Wat

Voeten in de Aarde wil de wereld veranderen door het (financieel) ondersteunen van initiatieven gericht op:
• rechtvaardige verdeling van geld, kennis en macht;
• behoud en verbetering van het milieu;
• naleving van mensenrechten;
• respectvol omgaan van mensen met elkaar en hun omgeving

Waarvoor

Voeten in de Aarde heeft een voorkeur voor:
• kleinschalige, originele, inspirerende en op korte termijn uitvoerbare activiteiten;
• directe contacten en korte lijnen met betrokkenen ter plaatse;
• initiatieven gericht op zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van de betrokkenen.