Stichting Voeten in de Aarde
doelstelling Voeten in de Aarde werkwijze Voeten in de Aarde projecten Voeten in de Aarde aanvragen Voeten in de Aarde links Voeten in de Aarde
adres Voeten in de Aarde
thuispagina Voeten in de Aarde

Vragenlijst

Voor het indienen van een aanvraag onderstaande vragen kort en bondig in het Nederlands beantwoorden.

 • Wat is het algemene doel van de organisatie?
 • Wat is de werkwijze van de organisatie?
 • Om welke concrete activiteit gaat het nu?
 • Wie zijn daarbij betrokken?
 • Wat is het te verwachten resultaat op korte termijn?
 • Hoe is het onderhoud en/of de exploitatie op langere termijn geregeld?
 • Wat is het verwachtte resultaat op langere termijn?
 • Hoe heeft de organisatie dit verwachtte resultaat bepaald?
 • Hoe ziet de begroting eruit?
 • Aan wie wordt een financiële bijdrage gevraagd?
 • Wat voor soort bijdrage wordt gevraagd? (lening, gift, garantie)
 • Hoe groot is de bijdrage die gevraagd wordt?
 • Bij wie kan om referenties gevraagd worden? (vermelding contactpersoon en telefoonnummer)
 • Hoe heeft u ons gevonden?
 • Overige belangrijke feiten:

Aanvragen bestaande uit meer dan 1000 woorden en bijlagen zoals statuten worden NIET gewaardeerd.

Aanvragen per e-mail naar:
info@voetenindeaarde.nl

De eerst volgende sluitingsdatum voor nieuwe aanvragen is:
7 juni 2021